Michałkowice – miejsce z historią, miejsce dla historii

Michałkowice – miejsce z historią, miejsce dla historii – celem projektu jest kształtowanie świadomości materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz świadomości historycznej wśród Siemianowiczan. Inicjatywa stanowi punkt wyjścia dla definiowania tożsamości poszczególnych grup, a także zmusza do refleksji nad lokalną kulturą. Projekt ma zachęcić mieszkańców do odkrywania dziejów miejsca ich zamieszkania. Finałem działań ma być próba oprowadzenia grupy mieszkańców oraz wydanie krótkiego Vademecum historycznego, które pozwoli poznać michałkowicką historię.

Projekt zakładać będzie cztery fazy realizacji:

I. Preludium – faza wstępna, podczas której planowane są: kwerenda archiwalno-biblioteczna; konsultacje z gronem eksperckim (rozmowy ze znawcami michałkowickiej historii). Na tej podstawie opracowane zostaną propozycje miejsc, postaci, wydarzeń i tematów, które następnie zostaną przedstawione na spotkaniu zorganizowanym w SCK Zameczek. Spotkanie będzie miało formę konsultacji. Po zaprezentowaniu głównej idei uczestnicy będą mogli zgłaszać uwagi. Zebrane informacje będą bazą dla tekstu przyszłego Vademecum.
II. Vademecum – faza stworzenia krótkiej publikacji pod roboczym tytułem Vademecum michałkowickiej historii. W oparciu o zebrany materiał powstanie tekst (dwujęzyczny). Wydrukowanych zostanie 150 egzemplarzy przewodnika (dostępny też w wersji on-line).
III. Praxis – faza praktycznego przetestowania opracowanego Vademecum będzie przewidywać oprowadzenie wycieczki po michałkowickich ścieżkach historycznych.
IV. Summa – faza podsumowująca zakłada otwarte spotkanie (połączone np. ze wspólnym grillem na terenie SCK Parku Tradycji), w czasie którego uczestnicy będą mogli wymienić się uwagami, a także otrzymają egzemplarze Vademecum.
W projekcie ukazana zostanie michałkowicka specyfika, która dowartościuje lokalną kulturę i historię.

Marcin Wądołowski – urodzony w Siemianowicach Śląskich. Absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, socjologicznych i kulturoznawczych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył kurs dla przewodników industrialnych po obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Obecnie jest doktorantem kulturoznawstwa w Akademii Ignatianum w Krakowie. 4 marca 2015 roku  został Laureatem II Nagrody w kategorii Komunikacja Społeczna  w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla studentów w ramach programu Atom dla Nauki im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za pracę pt. Muzeum Śląskie w Katowicach- między tradycją, współczesnością i przeszłością, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie .Siemianowiczanin słynie z licznych artykułów naukowych  z zakresu historii i kultury Górnego Śląska. W 2016 roku wydał książkę pod tytułem: Śląsk oswojony Obraz Śląska w świadomości liderów organizacji regionalnych na przykładzie badań z tereny Siemianowic Śląskich . Wądołowski porusza w niej  aktualne problemy i przedstawia wyniki  prowadzonych badań socjologicznych.  Rok później Siemianowiczanin wydał kolejną książkę pt.: „Michałkowice – wieś i dwór na przestrzeni dziejów”. Przedstawia w niej dzieje dzielnicy Siemianowic Śląskich- Michałkowice.  W książce ukazane są oblicza polityczno-administracyjne wsi oraz parafii. Wądłowski chciał  skoncentrować się na stronie społecznej , na właścicielach wsi i dworu gdzie w ówczesnych latach skupiało się całe życie.

Link do strony na Facebooku: https://www.facebook.com/historiamichalkowic/