O projekcie / Aktualności

O PROJEKCIE

współ/kultura to projekt realizowany przez Siemianowickie Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Pierwszy etap projektu polegał na przeprowadzeniu diagnozy w obrębie 3 wybranych grup docelowych.

Badane były możliwości współdziałania mieszkańców z Siemianowickim Centrum Kultury oraz ich potencjał kulturotwórczy. Badania w formie grup fokusowych przeprowadzili wspólnie: eksperci Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, pracownicy SCK oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

Wyniki badań wraz z diagnozą z nich wynikającą są dostępne w formie elektronicznej: Raport z Diagnozy

Drugim etapem projektu był konkurs na inicjatywy lokalne. Mieszkańcy, na podstawie wyników diagnozy oraz własnych zainteresowań, inspiracji, obserwacji i doświadczeń zgłaszali swoje pomysły na lokalne projekty kulturalne. Wyniki konkursu dostępne są tutaj: Wyniki konkursu

Kwota środków przyznanych na realizację wyłonionych projektów przez Narodowe Centrum Kultury to 22000 zł. Wkład własny Siemianowickiego Centrum Kultury wyniósł 3000 zł, a zatem łączna kwota dofinansowania wszystkich 7 wybranych projektów wynosi 25000.

Konkurs adresowany był szczególnie do diagnozowanych grup docelowych, a także do osób, które chciałyby zrealizować projekt na rzecz wymienionych w diagnozie grup docelowych.

Kolejny etap projektu to wcielanie pomysłów w życie. Od lipca do listopada 2018 r. autorzy wyłonionych w konkursie inicjatyw realizują swoje projekty przy wsparciu Siemianowickiego Centrum Kultury. Wydarzenia w ramach zwycięskich projektów mogą odbywają się już od sierpnia 2018 r.

O poszczególnych projektach można przeczytać w poświęconych im zakładkach.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektu:

SCK – Bytków, ul. Niepodległości 45, Siemianowice Śląskie

(32) 228 72 80

sekretariat@siemck.pl