Zajęcia

Aktualny harmonogram zajęć:

Cennik dla sekcji 2019 – 2020

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca, Zespół Pieśni i Tańca Siemianowice

Pracownia plastyczna Okienko

Pracownia plastyczna Na winklu

Pracownia Ceramiczna – SCK Bytków

Sekcje taneczne w SCK – Bytków