Zajęcia

Aktualny harmonogram zajęć:

SEKCJE SCK BYTKÓW 2019

Cennik zajęć na rok 2018/2019

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca, Zespół Pieśni i Tańca Siemianowice

Sekcje taneczne w SCK – Zameczek

Pracownia plastyczna Okienko

Pracownia plastyczna Na winklu

Pracownia Ceramiczna – SCK Bytków

Sekcje taneczne w SCK – Bytków