Zespół Pieśni i Tańca Siemianowice

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice” powstał w roku 2007 i jego głównym celem jest propagowanie barwnego, polskiego folkloru w przystępnej, zabawowej formie. Zajęcia mają charakter taneczno – ruchowy, bazują na podstawach techniki wolnej, baletu i zajęć rytmicznych, by poprzez naukę tańców i piosenek różnych regionów – w tym głównie ze Śląska – przybliżać polskie zwyczaje i tradycje. W trakcie zajęć wykorzystywane są nagrania opracowanych muzycznie melodii ludowych.

Zespół tworzą 3 grupy wiekowe: grupa młodsza (5-7 lat), grupa średnia (8-10 lat) oraz grupa młodzieżowa (11-16 lat); przy czym grupa najmłodsza ma głównie charakter zabawowo-taneczny, natomiast grupy starsze przygotowują podczas zajęć rozbudowane etiudy taneczne. DZPiT „Siemianowice” występuje niezwykle często budząc wielki entuzjazm wśród widowni, a młodzi tancerze wielokrotnie byli nagradzani na konkursach i przeglądach tanecznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są przez doświadczoną kadrę: choreografa i instruktora tańca – Ewę Czerwień – Skipiałę oraz kierownika kapeli i instruktora śpiewu – Iwonę Talatycką – Seman.

Harmonogram prób:

Grupa młodsza (5 – 7 lat)

Poniedziałek godz. 17.00 – 17.45 zajęcia taneczne, 17.45 – 18.00 zajęcia wokalne, środa  godz. 17.00 – 17.45 zajęcia taneczne

grupa srednia (8 – 10 lat)

Poniedziałek godz. 17.45 – 18.30 zajęcia taneczne, 18.30 – 18.45 zajęcia wokalne, środa godz. 17.45 – 18.30 zajęcia taneczne

Grupa młodzieżowa (11-16 lat)

Poniedziałek godz. 18.00 – 18.30 zajęcia wokalne, godz. 18.30 – 19.30 zajęcia taneczne, środa godz. 18.00 – 19.00 zajęcia taneczne

SCK – Bytków

 


Harmonogram zajęć w formacie PDF | Cennik zajęć w formacie PDF | Regulamin wypożyczania strojów